Türk ilaçlarını dış ülkelerde pazar payı en yüksek ürünler durumuna getirmek için ihracatlara devam etmekteyiz.