Özel izinlere tabi olan narkotik ilaçları TC Sağlık Bakanlığı tarafından verilen özel izin ile ihraç edebiliriz (bu izin kuruluşa bakanlık tarafından verilir)